image_bar
Köp din lampa här i 4 enkla steg!

1. Välj projektortillverkare.
2. Välj projektormodell.
3. Lägg projektorlampan i varukorgen
4. Gå till kassan.

Om du inte skulle hitta din projektorlampa kan du
använda sökfunktionen eller kontaka oss så hjälper
vi dig.


Totalt: 0,00kr


Vilkor

 1. ALLMÄNT
  Villkoren i detta avtal omfattar all försäljning från Bytlampa.se om inte annat överenskommits.


 2. PRISER
  Bytlampa.se förbehåller sig rätten att justera priser och data utan särskild förvarning. Pris angivet på ordererkännande är det som gäller. På alla order tillkommer frakt, emballage, eventuell transportförsäkring, eventuell minimiorderavgift, moms och i förekommande fall postförskottsavgift.


 3. LEVERANS
  Leverans sker normalt med DHL eller Posten till mottagarens dörr. Annan transportör kan användas efter särskild överenskommelse. Ansvaret för varan övergår till köparen när varan lämnas till fraktbolaget. Reklamationer avseende transportskador eller saknat gods skall därför göras till fraktbolaget direkt i samband med godsets mottagande. Eventuell ersättning sker aldrig med mer än fraktbolagets ersättningsnivåer om inte transportförsäkring är inkluderat på fakturan.


 4. BETALNINGSVILLKOR
  Bytlampa.se levererar efter godkänd kreditprövning/kreditförsäkring mot faktura och betalningsvillkor 30 dagar till företag, stat och kommun övriga jandlar mot efterkrav. Betalning kan också ske i förskott. Ej uthämtat paket, pga att mottagaren inte funnits på plats eller vägrat ta emot godset debiteras med 400:-. Vid försenad betalning faktureras dröjsmålsränta med 2% per månad, påminnelseavgift och eventuell inkassoavgift.


 5. EJ UTHÄMTADE LEVERANSER / FELAKTIGT ANGIVEN ADRESS & POSTNUMMER
  Försändelser som inte löses ut kommer att faktureras på köparen och en avgift på 500:- kommer att påföras. Om felaktiga uppgifter innebär att leveransen inte kan genomföras debiteras en administrationsavgift på 100:- samt den nya fraktkostnaden till rätt adress.


 6. ÅTERTAGANDE / ÄGANDERÄTT
  Bytlampa.se förbehåller sig rätten till allt gods intill fullständig betalning erlagts samt rätten att återta det försålda godset tills alla delar i detta avtal är uppfyllda.


 7. GARANTIER
  Bytlampa.se tillämpar respektive leverantörs garantitid och följer konsumentköplagen gentemot privatpersoner. Konsumentköplagen gäller inte för affärer mellan företag dör tillämpar vi istället normal affärspraxis.


 8. RESTORDER / RESTORDERLEVERANS
  Leveranstid meddelas i ordererkännande. Produkter som restnoterats vid leverans av specifik order levereras med frakten betald av Bytlampa.se. Vid felaktig leverans äger Bytlampa.se rätt att rätta till felet eller göra en ny leverans även om detta medför prisförändringar. Bytlampa.se har ingen skyldighet till annan ersättning om felet rättats till.


 9. ÅTERKÖPSKLAUSUL/AVBESTÄLLNING
  Bytlampa.se accepterar återköp inom sju (7) dagar från faktura datum under förutsättning att varans originalförpackning och i förekommande fall specialemballage ej brutits eller på annat sätt skadats. Varan får heller inte vara smutsig, prismärkt eller försedd med andra etiketter.

  Specialbeställningar, dvs. varor som inte finns i Bytlampa.se ordinarie sortiment, eller som beställts hem på kundens begäran i speciellt utförande accepteras inte som återköpsvara och sådan beställning kan inte i normalfallet annulleras.

  Registrerade licenser eller produkter med installerade, konfigurerade och registrerade licenser inkluderat i system leverans återköpes normalt ej. Återköp/returleverans får endast ske efter överenskommelse med Bytlampa.se och med angivande av returnummer. Handlingar som skall bifogas returleveransen är kopia på följesedel och faktura (Bytlampa.se) som omfattar varan. Kreditering vid återköp sker med det lägsta av fakturerat pris och aktuellt listpris vid tidpunkten för returen. En avgift på 20 % av faktureringsvärdet, dock lägst 300 kronor uttages. Vid återköp skall kund ersätta Bytlampa.se för eventuella fraktkostnader.

  Är frakten inte betald eller saknas någon handling återsänds varan till kund. Återköpet är godkänt först sedan Bytlampa.se erhållit varan i obruten och oskadad originalförpackning, jämte handlingar och giltigt returnummer och mottagandet skett inom giltig tidsram.


 10. FELLEVERANS
  Om du som köpare erhåller annan produkt än vad som bevisligen är beställd måste reklamation ske inom sju (7) dagar från det att godset levererats. Ersättning sker i normalt fall med utbyte till beställd produkt. I undantagsfall kan kreditering av produkt ske. Bytlampa.se förbehåller sig rätten att avgöra på vilket sätt ersättningen skall ske. Eventuell kreditering sker till fakturerat pris. Ingen avgift tas ut för krediteringen. Bytlampa.se står för fraktkostnaden för retur och ersättningsvara.


 11. ANSVAR
  Inga krav kan ställas mot Bytlampa.se pga. ofullständig leverans, felaktigt saldo, felaktig leverans eller andra störningar som drabbat ÅF eller ÅF:s slutkund.


 12. TVIST
  Tvister skall i första hand lösas direkt mellan parterna Bytlampa.se och köparen. I de fall detta inte går skall de avgöras i svensk allmän domstol efter svensk lagstiftning. För tvist gällande privatpersoner följer vi konsumentköplagen och följer eventuella utlåtanden från ARN.


 13. Hantering av personuppgifter
  Bytlampa.se varken säljer eller på annat sätt tillhandahåller information insamlad från våra återförsäljare eller kunder till utomstående parter. Bytlampa.se har vidtagit flertalet åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till denna information. Bytlampa.se äger rätt att använda dessa uppgifter för att själva eller i samarbete med av Bytlampa.se godkända tillverkare via e-post och fax samt via andra metoder informera sina kunder om produktnyheter m.m.


 14. Cookies
  Bytlampa.se använder cookies som är en liten fil med text som Bytlampa.se www-server skickar till webbläsaren. Informationen som lagras i denna fil används för att särskilja dig som unik besökare. Informationen används endast under sessionen då du som användare är inloggad. Ingen information lagras på användarens hårddisk utan ligger i webbläsarens minne och försvinner, när webbläsaren stängts.